Liman İşletme İçeriği

Liman İşletme İçeriği


Limanın ilk inşasına 1882 yılında başlanılmış, 1955 yılında kısmen tamamlanarak İnebolu belediyesi sorumluluğunda kullanıma açılmıştır. Aradan geçen süreçte yapılan ilave mendirek inşaatları ile günümüzdeki şekline kavuşmuştur. Özelleştirme kapsamında 26.07.2016 tarihinde Eti Bakır A.Ş. tarafından 49 yıllığına işletme hakları devir alınmıştır.

Limanda  yeni yatırımlar planlanmıştır. Bunlar 3 adet yeni rıhtım inşaatı, 1 rıhtımın büyütülmesi, yeni stok alanlarının oluşturulması, ana mendireğin uzatılması ve tali mendirek yapımıdır. İnşaat çalışmalarına başlanılmış olup 2020 yılına kadar bu yatırımların tamamlanması hedeflenmiştir.

Liman kara denizde 41 58 43 N ,33 46 06 E koordinatlarındadır. 3 adet rıhtımı mevcuttur.

Rıhtım özellikleri;

  • 1 nolu rıhtım:   Boy 90 m.   Min. Su derinliği 4.5 mt.
  • 2 nolu rıhtım:   Boy 200 m. Min. Su derinliği 5.7 mt.
  • 3 nolu rıhtım:   Boy 185 m. Min. Su derinliği 7.5 mt.

Resimler